S Z T U K I      K O N T E M P L A T Y W N E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy

byliśmy

artystami

gdy

byliśmy

dziećmi…

 

Tworzenie

jest

czymś

naturalnym i

wspiera 

stawanie się

pełnym,

zintegrowanym

człowiekiem…