M E D Y T A C J A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka medytacji pozwala nam

stopniowo zaprzyjaźniać się

z samym sobą

i nie odrzucać żadnego naszego doświadczenia…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTYKA UWAŻNOŚCI

Możemy praktykować uważność w sposób formalny (medytacja) oraz nieformalny (uważność w codzienności). Oba sposoby dopełniają się. Praktykowanie medytacji pomaga nam być bardziej świadomymi i przebudzonymi w różnych sytuacjach życiowych, co sprawia, że możemy pełniej przeżywać każdą daną nam chwilę.

DHARMA DANCE

WEWNĘTRZNA PODRÓŻ

Praktyka uważności pozwala nam docenić wszystkie dary, jakie niesie życie oraz dzielić się postawą wdzięczności i zadowolenia z innymi, co wprowadza głeboki pokój do naszego serca.

ARTETERAPIA

UWAŻNE RELACJE

Dzięki tej praktyce możemy też tworzyć bardziej świadome i uważne relacje, co pozwala nam mniej krzywdzić siebie i innych oraz czerpać więcej radości z bycia razem.

WKRÓTCE

ZAPISZ SIĘ