M E D Y T A C J A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka

medytacji

pozwala nam

stopniowo

zaprzyjaźniać się

z samym sobą

i nie odrzucać 

żadnego

naszego

doświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA DO MEDYTACJI

bezpłatna, dowolny datek na Ośrodek

kontakt: integralnie@tlen.pl