M E D Y T A C J A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka medytacji

pozwala nam

stopniowo

zaprzyjaźniać się

z samym sobą

i nie odrzucać 

żadnego

naszego

doświadczenia…