W A R S Z T A T Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY Z PSYCHOGENEALOGII:

 

 

 

WARSZAWA

 

16. 03. 2019 Miłość, namiętność i strata w historii

                                             twojej rodziny

 

11. 05. 2019 Praca, pieniądze i sukces a ukryte

                                              przekazy rodzinne

 

 21.09.2019 Ciało, zdrowie i choroba w

                                             psychogenealogii

 

(org./zapisy: WYDAWNICTWO VIRGO)

 

 

WROCŁAW

 

23. 02. 2019 Psychogenealogia – poznaj tajemnice       

                                            swoich przodków

 

(org./zapisy: CORRELATIONS  )