W A R S Z T A T Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pracy tej odkrywamy rodzinne wzorce relacyjne,

dominujące uczucia i sposoby radzenia sobie z nimi, ukryte lojalności i

delegacje rodzinne oraz niewypowiedziane traumy,

które wreszcie mogą doczekać się domknięcia i uzdrowienia.

Są to zjawiska nieświadome, które spoza

naszej wiedzy i woli sprawują nad nami pewną władzę.

Przywołanie ich do świadomości może zaowocować większą wolnością,

jak i odnalezieniem w sobie i w swojej historii siły, by uporać się

z nękającymi nas problemami (zdrowotnymi, psychologicznymi,

relacyjnymi, zawodowymi…) lub pozwolić sobie na lepsze życie,

sięganie po nasze upragnione cele czy zmiany, których się obawiamy…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY Z PSYCHOGENEALOGII:

 

 

 

WARSZAWA – 2019 (org. WYDAWNICTWO VIRGO)

 

 

WROCŁAW – 23.02.2019 (org. CORRELATIONS  )