W A R S Z T A T Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam na:

 

– warsztaty z psychologii kontemplatywnej

 

 

+ wykład wprowadzający organizowany przez Shambhala Warszawa 

 

 

– warsztaty z psychogenealogii organizowane przez

Wydawnictwo Virgo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

WARSZTATY

WYKŁAD

24.01. 2018 WARSZAWA

INFO / ZAPISY

ZAPRASZAM

 

NAJBLIŻSZY WARSZTAT 10.03.2018 WARSZAWA

INFO / ZAPISY

WARSZTATY Z PSYCHOLOGII KONTEMPLATYWNEJ

Zapraszamy na cykl warsztatowy z psychologii kontemplatywnej.

Warszawa 03 – 05. 2018

NAPISZ DO MNIE PO WIĘCEJ INFORMACJI

INFO / ZAPISY