WARSZTATY

Z

PSYCHOGENEALOGII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA

 

1. 02. 2020 – Odkrywanie tajemnic naszych przodków. Psychogenealogia i praca z genogramem.

 

 4. 04. 2020 – Miłość, namiętność i strata w historii twojej rodziny.

 

 6. 06. 2019 – Praca, pieniądze i sukces a ukryte przekazy rodzinne.

 

zapisy: WYDAWNICTWO VIRGO