EKOPSYCHOLOGIA W PRATKTYCE

WAŻNE PYTANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Czy możemy także zastanawiać się, jaki wpływ będzie miała nasza praca nad

sobą na Ziemię, środowisko naturalne, innych ludzi, rośliny i zwierzęta, na

najbliższą okolicę, nasz dom?