WARSZTATY

Z

PSYCHOGENEALOGII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworząc genogram patrzymy na system rodzinny zarówno w „osi pionowej” –

międzypokoleniowo,

jak i w „osi poziomej” czyli w ramach jednego pokolenia.

 

Oba te spojrzenia uzupełniają się, a oś pionowa może nam dużo wyjaśnić

jeśli chodzi o to, co dzieje się na osi poziomej

(np. powtarzanie jakiegoś wzorca rodzinnego).

 

Co więcej uwzględniamy nie tylko system tej oto konkretnej rodziny –

nie istnieje on przecież również w próżni;

potrzebujemy dostrzec także  kontekst historyczny, społeczny, kulturowy oraz rozmaite

wzorce, hierarchie, przekonania…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDAWNICTWO VIRGO

WARSZAWA
1. 02. 2020 – Odkrywanie tajemnic naszych przodków. Psychogenealogia i praca z genogramem.
 4. 04. 2020 – Miłość, namiętność i strata w historii twojej rodziny.
 6. 06. 2019 – Praca, pieniądze i sukces a ukryte przekazy rodzinne.
zapisy: WYDAWNICTWO VIRGO

PSYCHOBIOLOGIA ZDROWIA

 

WROCŁAW

studia podyplomowe

http://wszedukacja.pl/studia-podyplomowe/kierunek/psychobiologia-zdrowia/

 

ZAPRASZAMY ZAPISY

TUTAJ