W A R S Z T A T Y   Z   P S Y C H O G E N E A L O G I I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY Z PSYCHOGENEALOGII:

 

 

 

WARSZAWA

 

16. 03. 2019 Miłość, namiętność i strata w historii twojej rodziny

 

11. 05. 2019 Praca, pieniądze i sukces a ukryte przekazy rodzinne

 

 21.09.2019 Ciało, zdrowie i choroba w psychogenealogii

 

(org./zapisy: WYDAWNICTWO VIRGO)