MOJA MANDALA

więcej

Moja ścieżka rozwoju zawodowego i osobistego ma charakter holistyczny i humanistyczny. Od bardzo dawna prowadzi mnie pragnienie twórczej pracy z ludźmi. To, w jaki sposób pracuję z drugą osobą / grupą kształtowane jest zarówno przez mój obecny stan świadomości, wiedzę i doświadczenie, jak i – oczywiście – potrzeby, możliwości i osobowość drugiego człowieka. Nie ma dwóch takich samych, ani nawet podobnych, procesów terapeutycznych. Każdy „szyty jest na miarę”, czy, jak mawiał Irvin Yalom, dla każdej osoby tworzę nową terapię. A właściwie to tworzymy, bo jesteśmy we dwoje w tym procesie. Moja rola polega na towarzyszeniu, wspieraniu, tworzeniu dobrego środowiska, by procesy uzdrawiania i wzrostu mogły zajść. Podejście holistyczne oznacza, że obejmuję czułą uwagą umysł, uczucia, ciało, duchowość oraz relacje. Kontemplatywność dotyczy sposobu, w jaki pracuję: uważność, akceptacja i współodczuwanie są podstawowymi jakościami, które pragnę pielęgnować w kontakcie z drugą osobą. Ważnym wymiarem mojego życia, a więc i pracy jest duchowość (ponad wszelkimi podziałami na religie), z której czerpię moc właściwej intencji oraz kierunek dalszy i szerszy niż koniec własnego nosa:) 

Ukończyłam Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na  Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologię (UW/SWPS), a także wiele długoterminowych szkoleń specjalistycznych z zakresu psychoterapii (psychoanalitycznej, systemowej i kontemplatywnej), coachingu, pracy z ciałem i zdrowia.

Od 15 lat pracuję jako psychoterapeutka oraz coach (jako coach krócej:) w instytucjach państwowych (MSWiA, IPiN, OPTA, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Centrum Psychoonkologii) i prywatnych (Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina, Centrum Terapii Dialog, Akademickie Centrum Psychoterapii SWPS, Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Dobra 4 ). W tym momencie oferuję psychoterapię i coaching jedynie w praktyce prywatnej.

Jako wykładowca i trenerka od około 20 lat  współpracuję z różnymi uczelniami wyższymi (Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Finansów, WSZ Edukacja). Obecnie jeżdżę także do innych miast w Polsce, by prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych oraz otwarte szkolenia / warsztaty.

Mam zaszczyt być współzałożycielką Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Dobra 4 oraz założycielką Creatifs. Centrum Edukacji, Terapii i Sztuki. 

Prowadzę bloga Psychoterapia Kontemplatywna, piszę artykuły, materiały dydaktyczne oraz książki. Biorę udział w akcjach społecznych wspierających zdrowie psychiczne i fizyczne, wzrost świadomości, rozwój holstyczny, ekologię i budowanie dobrych relacji.

Certyfikaty*:

  •  mgr2, dr
  • certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego afiliowany przez European Association for Psychotherapy
  • certyfikat coacha (Zen Coaching / Kare Landfald / Norway)
  • certyfikat trenera metody opartej na uważności i empatii w ramach Karuna Training (Upaya Institute Koln, Niemcy)
  • licencja praktyka pracy z ciałem oraz nauczyciela jogi holistycznej

+ inne certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu terapii, coachingu, sztuki oraz zdrowia i pracy z ciałem.

*nie wiszą w ramkach, do wglądu w razie potrzeby:)

„Spotkanie z Tobą było dla mnie piękną inspiracją i mam nadzieję, że pomoże mi wybrać kolejną ścieżkę rozwoju zawodowego i duchowego po zakończeniu studiów. Dziękuję za Twoją wiedzę, ale przede wszystkim za Twoją dobroć i wielkie serce. Będę się na Tobie na pewno wzorować, tak w pracy, jak i w codziennym życiu”

„Dziękuję za inspirujące zajęcia, za hojne dzielenie się wiedzą, mądrością i doświadczeniem. Największe wrażenie zrobiło na mnie to jak spójne jest to, czego nauczasz z tym jaka jesteś.”

„Tworzysz przestrzeń pełną empatii, szacunku i poczucia bezpieczeństwa, w której można wyjść poza swoją strefę komfortu i odważyć się na głębokie spojrzenie w siebie.”

„Nie bałam się zadać żadnego pytania, bo każde stawało się w dialogu z Tobą początkiem drogi ku większemu zrozumieniu siebie i świata.”

* DZIĘKUJĘ *

MOI NAUCZYCIELE & MENTORZY