P S Y C H O G E N E A L O G I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pracy psychogenealogicznej odkrywamy rodzinne wzorce relacyjne,

dominujące uczucia i sposoby radzenia sobie z nimi, ukryte lojalności i

delegacje rodzinne, a także powtarzanie traum, nie odbytych żałób,

które wreszcie mpgą doczekać się domknięcia i uzdrowienia.

 

Są to zazwyczaj zjawiska nieświadome, które spoza zakresu

naszej wiedzy i woli sprawują nad nami pewną władzę.

Przywołanie ich do świadomości może zaowocować większą wolnością,

jak i odnalezieniem w sobie i w swojej historii siły, by uporać się

z nękającymi nas problemami (zdrowotnymi, psychologicznymi,

relacyjnymi, zawodowymi…) lub pozwolić sobie na lepsze życie,

sięganie po nasze upragnione cele czy zmiany, których się obawiamy…

 

 

 

 

 

WIĘCEJ

W psychogenealogii zajmujemy się ukrytymi przekazami rodzinnymi, które kształtują nasze życie – w pozytywnym lub negatywnym sensie – poza naszą świadomością. Odkrywamy niewypowiedziane lojalności i delegacje rodzinne, zbliżamy się do tajemniczego zjawiska rocznic, mocy imion czy fascynującej a czasami przerażającej obecności „duchów przodków” (niekoniecznie dosłownie) w naszej teraźniejszości. Zapraszam na indywidualną lub w parze pracę z geneosocjogramem (w innej nomenklaturze: genogramem). Jest to indywidualna mapa naszego życia (lub naszego związku), na którą nanosimy historię naszych przodków co najmniej trzy pokolenia wstecz. Robimy to po to, by zrozumieć nasze uwarunkowania zarówno w sensie genetycznym, jak i kulturowym oraz emocjonalnym. Cykl spotkań genogramowych pozwala uświadomić sobie naszą historięprzez pryzmat historii naszych przodków, co pozwala nam zyć własnym życiem w wolności, szczęściu i wdzięczności. Praca ta daje nam zakorzenienie, poczucie przynależności, odzyskujemy ciągłość i poczucie ładu oraz sensu co pomaga nam w pełniejszym i bardziej świadomym poruszaniu się po teraźniejszości i przyszłości. Co więcej nie obejmuje ona tylko nas, ale też naszych przodków oraz potomków – obecnych czy przyszłych włączając ich w nurt przekazu spójności i połączenia oraz uwalniając od niepotrzebnych zahamowań i obciążeń.

 

 

 

 

 

$

PSYCHOGENEALOGIA

UKRYTA LOJALNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA

„Wierność przodkom, nieświadoma, niewidoczna lub ukryta lojalność
ma nad nami władzę: należy ją uwidocznić – uświadomić ją sobie,
zrozumieć, co nas zobowiązuje i nami kieruje oraz, ewentualnie,
przetransformować tę lojalność, aby móc w pełnej wolności żyć swoim życiem”.

A. A. Schutzenberger

grupy rozwojowe

O PSYCHOGENEALOGII

Zapraszam do posłuchania

https://www.youtube.com/watch?v=Vy0fm7L4Dvg&feature=youtu.be

 

 

 

 

ZAPRASZAM

ZAPISY