P S Y C H O G E N E A L O G I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przywołanie do świadomości ukrytych przekazów

międzypokoleniowych

może zaowocować większą wolnością,

jak i odnalezieniem w sobie i w swojej historii siły,

by uporać się z nękającymi nas problemami …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁ AUDIO

Zapraszam do posłuchania

https://www.youtube.com/watch?v=Vy0fm7L4Dvg&feature=youtu.be

 

UKRYTA LOJALNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA

„Wierność przodkom, nieświadoma, niewidoczna lub ukryta lojalność
ma nad nami władzę: należy ją uwidocznić – uświadomić ją sobie,
zrozumieć, co nas zobowiązuje i nami kieruje oraz, ewentualnie,
przetransformować tę lojalność, aby móc w pełnej wolności żyć swoim życiem”.

A. A. Schutzenberger

grupy rozwojowe

O PSYCHOGENEALOGII

W pracy psychogenealogicznej odkrywamy rodzinne wzorce relacyjne,
dominujące uczucia i sposoby radzenia sobie z nimi, ukryte lojalności i
delegacje rodzinne, a także powtarzanie traum, nie odbytych żałób,
które wreszcie mpgą doczekać się domknięcia i uzdrowienia.
Są to zazwyczaj zjawiska nieświadome, które spoza zakresu
naszej wiedzy i woli sprawują nad nami pewną władzę.
 Przywołanie ich do świadomości może zaowocować większą wolnością,
jak i odnalezieniem w sobie i w swojej historii siły, by uporać się
z nękającymi nas problemami (zdrowotnymi, psychologicznymi,
relacyjnymi, zawodowymi…) lub pozwolić sobie na lepsze życie,
sięganie po nasze upragnione cele czy zmiany, których się obawiamy…

 

 

 

 

 

ZAPRASZAM

ZAPISY