PSYCHOGENEALOGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przywołanie do

świadomości

ukrytych przekazów

międzypokoleniowych

może zaowocować

większą wolnością,

jak i odnalezieniem

w sobie i

w swojej historii

siły,

by uporać się 

z nękającymi nas

problemami …