PSYCHOGENEALOGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przywołanie do

świadomości

ukrytych

przekazów

międzypokoleniowych

może

zaowocować

większą wolnością,

jak i odnalezieniem

w sobie i

w swojej historii

siły,

by uporać się 

z nękającymi nas

problemami.