PSYCHOTERAPIA 

KONTEMPLATYWNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W psychoterapii 

kontemplatywnej 

patrząc

na drugą osobę

widzimy

jej trudności 

przez pryzmat 

jej wrodzonego 

dobra

wewnętrznej 

mądrości.

 

Szukamy

uzdrowienia

i przebudzenia 

opierając się

na potencjale,

który

każdy z nas

zawsze

ma w sobie.