P S Y C H O T E R A P I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W psychoterapii

kontemplatywnej

patrząc na drugą

osobę

widzimy jej

trudności

przez pryzmat

jej wrodzonego

dobra i

wewnętrznej

mądrości…