PSYCHOTERAPIA 

KONTEMPLATYWNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W psychoterapii 

kontemplatywnej 

patrząc

na drugą osobę

widzimy

jej trudności 

przez pryzmat 

jej wrodzonego 

dobra

wewnętrznej 

mądrości.

 

Szukamy

uzdrowienia

i przebudzenia 

opierając się

na potencjale,

który

każdy z nas

zawsze

ma w sobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOTERAPIA KLASYCZNA

 • depresja, żałoba, złość, lęk i inne kłopoty z uczuciami
 • problemy w relacjach – z sobą i z innymi
 • tzw. zaburzenia osobowości
 • zaburzenia somatyczne o nieznanej i znanej etiologii
 • tematyka niezależności i dojrzałości
 • rozstania, straty, zmiany
 • inne rodzaje cierpienia

PSYCHOTERAPIA JAKO ŚCIEŻKA ROZWOJU

 • rozwinięcie i pogłębienie kontaktu z samym sobą, z innymi i światem
 • praca ze snami, sztuką i ciałem
 • kobiecość – młoda & dojrzała
 • praca z blokadami np. w ekspresji twórczej, obfitości
 • inne tematy, które ważne są dla pełnego i spełnionego życia

ZAPRASZAM ZAPISY

TUTAJ