S E S J E  G E N O G R A M O W E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadomienie sobie wpływu naszych przodków

na naszą historię pozwala nam żyć własnym życiem

w wolności, szczęściu i wdzięczności…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAM

ZAPISY

GENOGRAM / GENEOSOCJOGRAM

Genogram (geneosocjogram) to mapa naszych rodzinnych relacji do trzech pokoleń wstecz. Jest podstawowym narzędziem psychogenealogii. Nanosimy na nią nie tylko imiona, daty, miejsca, ale także ważne wydarzenia, relacje, tajemnice rodzinne, choroby, osiągnięcia, ważne przekonania, wartości. Przy pomocy genogramu możemy szukac odpowiedzi na ważne pytania dotyczące naszego obecnego życia.

grupy rozwojowe

Praca ta daje nam zakorzenienie, poczucie przynależności, odzyskujemy ciągłość i poczucie ładu oraz sensu, co pomaga nam w pełniejszym i bardziej świadomym poruszaniu się po teraźniejszości i przyszłości. Co więcej nie obejmuje ona tylko nas, ale też naszych przodków oraz potomków – obecnych czy przyszłych – włączając ich w nurt przekazu spójności i połączenia oraz uwalniając od niepotrzebnych zahamowań i obciążeń.

„To, co nie zostało przepracowane i przetrawione, a jedynie wyrażone w postaci niejasnych odczuć czy dolegliwości bez udziału naszej woli przechodzi do następnego pokolenia” A. A. Schutzenberger