S E S J E  G E N O G R A M O W E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadomienie sobie

wpływu

naszych przodków

na naszą historię 

pozwala nam żyć

własnym życiem

w wolności,

szczęściu

i wdzięczności…