S E S J E  G E N O G R A M O W E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadomienie

sobie

wpływu

naszych

przodków

na naszą

historię 

pozwala

nam żyć

własnym

życiem

w wolności,

szczęściu

i wdzięczności…