S E S J E  G E N O G R A M O W E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam na pracę (indywidualną lub w parze)

z geneosocjogramem (genogramem).

 

Jest to indywidualna mapa naszego życia

(lub w przypadku pary – związku), na którą nanosimy  

historię naszych przodków co najmniej trzy pokolenia wstecz. 

 

Robimy to po to, by zrozumieć nasze uwarunkowania

zarówno w sensie genetycznym, jak i kulturowym oraz emocjonalnym.

 

Cykl spotkań genogramowych pozwala uświadomić sobie

naszą historię przez pryzmat historii naszych przodków,

co pozwala nam żyć własnym życiem w wolności, szczęściu i wdzięczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Praca z geneosocjogramem / genogramem odbywa się w ramach psychoterapii lub jako oddzielne sesje, ale należy pamiętać, że jest to rodzaj pracy terapeutycznej i może angażować silne emocje dlatego zaleca się pozostawanie w kontakcie z profesjonalistą – jesli istnieje taka potrzeba – po odbyciu sesji genogramowych.

I also work with English speaking persons (willingly also from different cultures and traditions).

 

 

ZASADY / CENNIK

Praca genogramowa odbywa się zazwyczaj w ramach psychoterapii, ale możliwa też jest – w uzasadnonych przypadkach – jako dodatkowa metoda pracy nad sobą. By umówić się na taką pracę uczestnik zapraszany jest na kilka konsultacji.

Cennik:

konsultacje: 150 zł / 45 minut

sesje genogramowe: 200 zł / 60 minut

* sesja nieprzełożona/nieodwołana 48 h wcześniej jest pełnopłatna

 

 

 

ZAPRASZAM

ZAPISY

GENOGRAM / GENEOSOCJOGRAM

Genogram (geneosocjogram) to mapa naszych rodzinnych relacji do trzech pokoleń wstecz. Jest podstawowym narzędziem psychogenealogii. Nanosimy na nią nie tylko imiona, daty, miejsca, ale także ważne wydarzenia, relacje, tajemnice rodzinne, choroby, osiągnięcia, ważne przekonania, wartości. Przy pomocy genogramu możemy szukac odpowiedzi na ważne pytania dotyczące naszego obecnego życia.

grupy rozwojowe

Praca ta daje nam zakorzenienie, poczucie przynależności, odzyskujemy ciągłość i poczucie ładu oraz sensu, co pomaga nam w pełniejszym i bardziej świadomym poruszaniu się po teraźniejszości i przyszłości. Co więcej nie obejmuje ona tylko nas, ale też naszych przodków oraz potomków – obecnych czy przyszłych – włączając ich w nurt przekazu spójności i połączenia oraz uwalniając od niepotrzebnych zahamowań i obciążeń.

„To, co nie zostało przepracowane i przetrawione, a jedynie wyrażone w postaci niejasnych odczuć czy dolegliwości bez udziału naszej woli przechodzi do następnego pokolenia” A. A. Schutzenberger